حقوق

1. مسئولیت صحت اطلاعات وارد شده جهت ثبت سفارش برعهده مشتری می باشد.

2. قیمت نهایی کالاها و هزینه کل سفارش، همان قیمت های لحاظ شده در فاکتور پس از تأئید سفارش می باشد و هزینه اضافی دریافت نخواهد شد.

3. تکمیل سفارش و ارسال آن منوط به تماس تلفنی از طرف فروشگاه و تأئید نهایی می باشد.

قوانین استرداد

در مواردی که مشخصات کالا تحویل گرفته شده از لحاظ ظاهری و یا فنی با سفارش ثبت شده و یا اطلاعات موجود در سایت مغایرت داشته باشد، خریدار جهت استرداد می بایست به موارد زیر توجه نماید:

1. مغایرت های ظاهری کالا باید در همان زمان تحویل سفارش توسط خریدار تشخیص داده شوند. در چنین شرایطی خریدار می بایست بدون تحویل گرفتن سفارش و امضای رسید مراتب را به فروشگاه اعلام نماید

2. تحویل گیرنده سفارش موظف است کالاها را قبل از تحویل گرفتن، از لحاظ مشکلات ظاهری و مشکلات فنی قابل رؤیت بررسی کامل نموده و در صورت وجود و تشخیص چنین مشکلاتی می بایست بدون تحویل گرفتن سفارش و امضای رسید، مراتب را به فروشگاه اعلام نماید.

قوانین پرداخت:

*در صورت انتخاب روش "پرداخت از طریق درگاه اینترنتی" در هنگام ثبت سفارش، خریدار موظف است از صحت آدرس اینترنتی (URL) درگاه بانک اطمینان حاصل نماید.

1. در صورت انتخاب روش "پرداخت در محل" خریدار موظف است مبلغ فاکتور را تنها ازطریق پایانه فروشگاهی (POS) پرداخت ورسید دریافت نماید.

2. وجه سفارش های مربوط به شهرها و شهرستان های خارج از مناطق 22 گانه تهران می بایست قبل از ارسال کالا برای شرکت های باربری یا پست، به طور کامل پرداخت شوند.